......PRAKTIJK VOEDING EN DIËTETIEK...... Mariëtte Hoogers
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggen
avocadoWanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.


Klachtenregeling
We doen er alles aan u goede zorg  te verlenen. Als u toch een klacht heeft, bespreek deze dan eerst. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nlDe onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, helpt bij adviesering over het formuleren en indienen en het zoeken naar een oplossing.  Mogelijk kan uw klacht ingediend worden bij de Geschilleninstantie Zorggeschil, via info@zorggeschil.nl  Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl